Quotes

Quotes

नवरा बायको सुविचार | नवरा सुविचार | बायको सुविचार

नवरा बायको सुविचार,नवरा सुविचार,बायको सुविचार,बायको साठी प्रेम संदेश जीवनात कोणतीही गोष्ट गरजे पेक्षा जास्त मिळाली की ती विष बनते नवरा

Read More